câu chuyện khách hàng

Chào mừng bạn đến với dự án độc lập Tây Bắc khách hàng Stories.

Mục đích của dự án này là để kể những câu chuyện của người dân Tây Bắc độc lập là may mắn, đủ để phục vụ và hỗ trợ sống đầy đủ, cuộc sống độc lập. Chúng tôi tin rằng điều trần/đọc những câu chuyện cuộc đời của những người nhận được dịch vụ của chúng tôi sẽ sâu hơn sự hiểu biết của cộng đồng về tính độc đáo của nhà và các dịch vụ môi giới dựa trên cộng đồng. Khi hệ thống của chúng tôi tiếp tục vật lộn với những thay đổi, chúng ta phải giữ nguyên tắc tự quyết trước và Trung tâm.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng những câu chuyện! Và nếu bạn quan tâm đến việc có câu chuyện của bạn nói, email cho chúng tôi tại larry.deal@independencenw.org.

 

Jackson

Eleanor

Kristina

Kelly

Molly

Henry

Paul