trang chủ

"Trong chuyến thăm đầu tiên đến Independence Tây Bắc tôi thấy một cộng đồng. Cha mẹ đã được rõ ràng trong hỗ trợ, mối quan hệ lâu dài với INW và nhau. Họ đã hoạt động trong hành lang các lập pháp của Salem để có được và bảo vệ các dịch vụ cần thiết cho các thành viên gia đình của họ Khuyết tật. " 
– Thành viên gia đình khách hàng INW