Ban Giám đốc

 

 

 

 

Là một tổ chức từ thiện công chúng phi lợi nhuận 501 (c) (3), Independence Tây Bắc được quản lý bởi một ban giám đốc tình nguyện. Theo luật phi lợi nhuận của chúng tôi, đa số các giám đốc của chúng tôi phải là cá nhân có Khuyết tật trí tuệ/phát triển và/hoặc thành viên gia đình của các cá nhân có Khuyết tật trí tuệ/phát triển.

Chúng tôi thực sự dẫn dắt cộng đồng, được hướng dẫn bởi những người có cuộc sống bị ảnh hưởng bởi và kết nối với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi may mắn có được một ban giám đốc hoạt động với nguồn gốc sâu trong môi giới và cộng đồng người Khuyết tật Oregon.

 

 

Linda Gheer, self-Advocate
President

Diann Drummond, thủ q
uỹ cha mẹ

Marsha Kitchen, Par
entthư ký

Corinne Thomas-Kersting, chu
yên gia

Kaaren Londahl, self-Advocate
Director

Carolyn Merrill, phụ huynh và giáo dục đặc biệt chuyê
n nghiệp